😂Einde van een lange traditie

Al langere tijd verkeerde de Bandstootafdeling van TOR op de dinsdagmiddag in een steeds verdere staat van ontbinding. Er werd wel lustig op los gestoten, maar met steeds minder deelnemers. Door de medische omstandigheden van Willem, hij mag zes weken o.a. niet biljarten, kunnen de eerste twee sessies van het Bandstoten niet voor het einde van 2023 worden afgemaakt. Nieuwe spelers zijn in geen velden of wegen te ontdekken. Reden voor de huidige crew om te beslissen met Bandstoten te stoppen,  verdrietig plus tranen. Een eerste oplossing voor de dinsdag  is gevonden in een aparte Librecompetitie op de dinsdagmiddag.  Maar, daar kunnen we nog wel een aantal nieuwe spelers bij gebruiken. Willen leden van de donderdagmiddag graag nog een tweede gelegenheid gebruiken om hun Libre kwaliteiten bij TOR te etaleren dan zijn zij van harte welkom op de dinsdagmiddag.  Aanmelden bij de WL en/of Nico. Zegt het voort, zegt het voort!

Recente wedstrijden Bandstoten in december 2023

Matrix Bandstoten 1 en 2


Eindstand

Door de onverwachtse stop van de Bandstootcompetitie, definitief, is de eindstand onvolledig en daardoor het aanwijzen van de "laatste" Kampioen discutabel. Zie de Eindstand hieronder. Cees of Willem, of toch Piet die er ook niets aan kan doen dat hij gewoon altijd aanwezig is? Voer voor lange discussies tussen de belanghebbenden. Wij horen dat de komende tijd tot ver in 2024 met belangstelling aan.