Foto uit een ver verleden

Deze foto hing tot voor kort in het Koetshuis en brengt de leden van SBV Tor uit een grijs verleden in beeld  t.g.v. de viering van het vijfjarig bestaan, het eerste jubileum, in 1972 .Bijna alle namen zijn bekend. Voorste rij v.l.n.r. aan het biljart: Frans Kruup,Jan Tesink met keu in de hand, C.M. van Putten, Piet van de Eynde, B. Priesman, aan stoot zijnde figuur is Theo van Sinderen, Willem van Sinderen en Rocus Hoogendoorn. Op de tweede rij v.l.n.r.: N.N., Bos (uitbater), Ingen Schenau, Bram Nonnekens, N.N., N.N., van Meurs, Derde achterste rij v.l.n.r. de twee hoogste personen Piet Koeleman en  Klaas Hogendoorn. Aanvullingen/verbeteringen zijn welkom bij de webmaster.

 

En nog een foto uit een iets recentere tijd. Hiervan zijn meer namen bekend. Aan het biljart met de keu in de hand v.l.n.r.: Henk Duits, de heer Wieringa, Joop Koedijker en Henk Groeneveld. Op de achterste rij v.l.n.r.: Jan van Velzen, Jan Iking, Frans Pernaerts, Henk Koridon, Karst Wijnands en Nico Koridon. Ook hier geldt: aanvullingen/verbeteringen zijn welkom bij de webmaster.

Oude Logo's

Teun leverde twee logo's aan van vóór het computertijdperk. Fraai freubelwerk van schaar, plaksel en kleurstifen.

De spelers in september 2014 in Het Koetshuis

Bijna alle leden, alleen Joop en Martin vdS. ontbreken. Voorste rij geknield, gehurkt achter het biljart v.l.n.r.: Tom, Rien, Teun, Eppo, Karel en Piet. Daarachter de staande rij, al of niet licht door de knieën, v.l.n.r.: Jan, Cor v.der K., Guus, Bert, Louis, Casper, Rob, Hans, Cor S., Rinus, Martin L. en Kees.

Nieuwe Locatie

Sinds 12 april 2016 is de nieuwe locatie Biljart- en Denksportcentrum 't Spaerne het nieuwe speellokaal van SBV-TOR. Die eerste dag waren vanwege vakanties 'slechts' 12 leden aanwezig.

Op het terras DSC

Recent tableau vivant van alle Torren (alleen Dick ontbreekt - ZH opname) dd. 22.09.2022. Staand v.l.n.r. Gerard P., Rien, Nico, Karel en Cees. Zittend v.l.n.r. Rob, André, Peter, Piet, Hans J., Hans vE., Gerard 'tH., Casper, Jan en Rinus.