Bestuur

Het Bestuur van Senioren Biljartvereniging Tien Over Rood bestaat per 30 juli 2020 uit:

Voorzitter

Casper Grillis

Telefoon: 023-5317649

Telefoon: 06-83408389

E-mail: c.grillis@upcmail.nl

Secretaris

Rien de Groot

Telefoon: 023-5240124

Telefoon: 06-47458108

E-mail: rien.de.groot@hotmail.com

Penningmeester

Dick Mookhoek

Telefoon: 06-31998803

E-mail: d.mookhoek@kpnplanet.nl

Rekeningnummer SBV-TOR: NL 03 INGB 0009 4405 88