Nieuwe Moyennes Libre én Band

De nieuwe moyennes en dus ook het aantal te maken caramboles Libre én Bandstoten per 01.09.2023 zijn  vastgesteld. 

 Veel succes tijdens de eerste helft van beide competities 2023-2024.